Poliittiset virkanimitykset – mitä ne oikein ovat?

Oletko koskaan miettinyt, että mitä poliittisilla virkanimityksillä tarkoitetaan? Tiesitkö, että poliittiset virkanimitykset saattavat olla jopa tietynlainen toimivallan väärinkäytön muoto? Toisinaan siis ihan oikein puhutaan korruptoituneesta menettelystä, kun joku henkilö valitaan virkaan väärin poliittisin perustein. Suomessa poliittisia virkanimityksiä on harrastettu aina, vaikka yleisesti sanotaan, että Suomi ei ole lainkaan korruptoitunut maa. Asioiden tullessa esiin, sanotaan: ”että tuo nyt oli sellainen yksittäistapaus.” Suomalaista historiaa tarkastellessa voidaan kuitenkin sanoa, että poliittiset puolueet ja myös monet kunnat ovat menneisyydessä valinneet henkilöitä virkoihin ja toimiin poliittisten syiden perusteella.

Kuinka toimeen tai virkaan valitsemisen pitäisi tapahtua?

Nykyään esimerkiksi kuntien, kaupunkien ja valtioiden virkoihin henkilöt pyritään valitsemaan henkilökohtaisten haastattelujen, koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Tavoitteena siis, että pätevin hakija tulisi aina valituksi. Joskus virkaan nimittäminen saattaa olla vaikeaa siksi, että toisella hakijalla voi olla kyseisestä työssä työkokemusta jopa vuosien ajalta, kun toisella puolestaan on erittäin korkea koulutus, mutta työkokemusta vähän tai ei ollenkaan. Kuinka siis pitäisi toimia?

Usein valitsijat pääsevät kompromissiin asiasta, kuka olisi paras ja sopivin henkilö valitaan. Kuitenkin jos valinta tehdään jonkin tunnetun puolueen puoluekirjan omistamisen mukaan, voidaan oikeutetusti puhua poliittisesta valinnasta. Kokemusta ja pätevyyttä ei saa siis koskaan sivuuttaa, vaan henkilö pitää valita aina pätevyyden mukaan.

Puolueet eivät pääse irti poliittisista virkanimityksistä

Vielä nykyajan Suomessa nähdään, että puoluekannalla on ollut suuri merkitys valittaessa henkilöitä erilaisiin virkoihin, toimiin tai esimerkiksi kunnallisiin luottamustehtäviin. Kiistaton tosiasia kaikkialla maailmassa on ollut, että jos jokin puolue saa käyttää valtaa pitkään, niin jossakin kohden aikaa valtaa tullaan melkoisella varmuudella käyttämään väärin.

Poliittisen korruption kitkemiseksi pois on tehty monenlaisia asioita. Yksi keino nykyään on laittaa vaikkapa nettiin adressi, jossa vaaditaan erilaisia asioita. Yleistä on, että kuntien avoimet toimet ja virat pitäisi aina laittaa julkiseen hakuun kansalaisten nähtäville, siten valintakin olisi aina julkinen.

Ratkaiseeko hyvä veli/sisko – käytäntö tulevat virkanimitykset?

Entiseen aikaan poliittinen vahva tausta ja poliittinen jäsenkirja ratkaisivat yhä useammin henkilön valinnan virkaan tai toimeen. Käytännössä jopa pallokentän hoitajan tai koulun keittäjän piti hankkia jonkin puolueen jäsenkirja, jos halusi tulla valituksi avoimena olevaan virkaan tai toimeen.

Kansainvälisesti on jo pitkään todettu, että Suomessa ei ole korruptiota. Toivotaan, että asia on aina näin!