Mitä pakkosterilisaatio tarkoittaa käytännössä poliittisen translain mukaan?

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on omassa laaditussa raportissaan esittänyt huomionarvoisia pointteja Suomen translain asettamista jyrkistä ehdoista transihmisen sukupuolen juridiselle vahvistamiselle. Laissa säädettyjen ehtojen mukaan henkilön on esitettävä riittävän kattava ja tarpeeksi perusteellinen lääketieteellinen selvitys omasta terveydentilastaan, koskien myös psyykkistä mielen terveyttä. Lisäksi hänen on oltava täysi-ikäinen, pystyttävä perusteellisesti, erittäin tarkasti korostamaan kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on alunperin määritelty syntymässä ja elävänsä tämän vastakkaisen sukupuolen mukaisessa roolissa. Transtutkimuksissa käytetään yleisesti ilmaisua ”tosielämän koe ”, joka on noin vuoden mittainen jakso transihmisen elämässä, kun hänen sukupuolen korjausprosessinsa alkaa olla saavutettu loppuun asti, mutta juridinen sukupuoli on vielä vahvistamatta. Tämä on omiaan tuomaan henkilölle haasteita, kun hän on ulkoisestikin jo täysin toivomansa näköinen ja elää kokemansa mukaisessa roolissa, mutta juridisesti kuuluu edelleen väärään sukupuoleen. Käytännön ongelmatilanteita voivat olla mm. matkustaessa passin esittäminen ja viranomaisen epäilyt onko asiakirja kentien väärennetty tai varastettua toisen kansalaisen omaisuutta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoo raportissaan myös ilmaisevansa aidon huolensa transihmisen pakottamisesta hormonihoitoihin ja täten hänen ihmisoikeuksien ja koskemattomuuden loukkaamisesta. Pakotettu sterilisaatio asettaa yksittäisen henkilöön eriarvoiseen asemaan, saattaa hänet nöyryyttävään tilanteeseen ja saa hänet kokemaan, ettei hänellä ole mitään sananvaltaa omaa kehoaan koskevissa asioiden hoitamisessa.