Seksistinen vihapuhe, mistä onkaan kyse?

Seksistisellä vihapuheella tarkoitetaan toisinaan myös lievempää, ei-fyysistä seksuaalista ahdistelua ja seksuaalista väkivaltaa. Seksismi voi ilmetä arjessa esim. loukkaavan puheen muodossa, jonka tarkoitus on alistaa, nöyryyttää ja mitätöidä uhriaan. Seksismi ja siihen liittyvä vihapuhe kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin, vaikka toisaalta myös miehiin kohdistuu seksismiä. Syy miksei tilastojen mukaan miehiin kohdistuva seksismi ole niin yleistä kuin jos vertaa naisiin, tapauksista raportoidaan harvemmin ja miehet eivät halua tulla nolatuksi johtuen mahdollista miessukupuoleen liitettyvästä oletuksesta ns. ”olla mies”.

Tavallisempia ja useimmiten esiintyviä seksismin muotoja, tässä tapauksesa lähinnä vihapuheeseen ja muuhun verbaaliseen kiusaamiseen liittyvää ovat uhrin ankara syyllistäminen esim. raiskaustapahtuman tai -yrityksen perusteella. Englanniksi termi tunnetaan yleisesti nimellä ”slut shaming”. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että uhria saatetaan syyllistää provosoivasta käytöksestä, päihtyneenä olemisesta ja tuntemattoman matkaan lähtemisestä tai usein myös paljastavasta vaatetuksesta. Slut shamingissa on kyse vähätellä uhrin, yleensä naisen kokemaa seksuaalista väkivaltaa ja vierittää syy mieluummin vaikkapa naisen lyhyeen hameeseen tai paljastavampaan paitaan. Myös huorittelu ja muu nimittely kuuluu olennaisena slut shamingiin.

Muuta valitettavan yleistä seksismiä on body shaming, eli tuttavallisemmin suomen kielelle käännettynä vartaloon ja ulkomuotoon tai tyyliin kohdistuvaa arvostelua ja nimittelyä. Body shaming-ajatuksen taustalla on sekstisen henkilön tarkoitus pilkata ja saattaa naurunalaiseksi uhriaan pyrkimällä naamioimaan toimintansa ”rakentavaksi” kritiikiksi tai ”mielipiteeksi”. Body shaming jättää uhriinsa usein vakavat ja pitkävaikutteiset seuraukset altistamalla hänet mielenterveysongelmille ja itsetuntohäiriöille. Pitää muistaa, että mikään seksistinen vihapuhe ei ole koskaan mielipidettä vaan vihaa ja kyvyttömyyttä sietää toisen erilaisuutta empaattisesti ajatellen.

Nykypäivänä uudenlaiseksi ongelmaksi on noussut seksistinen kyberväkivalta, jossa esim. intiimejä tai muuten arkaluontoisia kuvia, joko aitoja tai muokattuja levitetään netissä ilman lupaa. Vaikutukset saattavat olla pahimmillaan peruuttamattomat ja aiheuttaa uhrille huomattavaa sosiaalista haittaa myöhemminkin elämässä, johtuen netissä lähes ikuisesti säilyvästä tietomateriaalista. Mikäli on kohdannut seksismiä netissä, on syytä ottaa talteen kaikki kirjalliset todisteet kuvakaappauksineen rikoksen tutkimisen edistämiseksi. Netissä tapahtuva seksismi voi sisältää myös uhkauksia esim. raiskauksella, brutaaleja kuvauksia väkivallasta tai kuolemasta, kuten sosiaalisen median ulkopuolellakin. Netissä seksismi saa uudet mittasuhteet.