Poliittinen tahto osana translain kokonaisvaltaista uudistusta

Translaki on vahvasti kytköksissä poliittiseen kysymykseen, johon liittyy vahvasti eettiset arvot , moraali ja ihmisoikeudet kokonaisuudessaan. Suomessa kansanedustajat kuin myös perhe-ja peruspalveluministeri ovat tuoneet puheissaan esille miten he ovat ehdottomasti ilman yhtäkään epäilystä valmiita muuttamaan nykyistä voimassaolevaa translakia heti siinä tapauksessa, jos asiassa ja siihen liittyvässä keskustelussa onnistutaan pääsemään yhteiseen kompromissiin, ratkaisuun, johon liittyy yksi yhteinen poliittinen tahto. Translain uudistusta on useampaan kertaan pyritty aikaansaamaan Suomessa sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöjen asioita ja oikeuksia ajava Seta-yhdistys ja transihmisten oikeuksien puolestapuhuja. Trasek-järjestö. Lain uudistamista ei olla kuitenkaan saatu vireille, sillä hallituksen mukaan eriäviä mielipiteitä on ollut liikaa, jotta sopu ja jonkinlainen yhteinen ratkaisu lain uudistamiseen olisi voinut löytyä.

Translain kokonaisvaltaista uudistamista vaativat perustelevat lainmuutoksen olevan toivottu ja tarpeellinen, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkien kohdalla, myös transihmisten kohdalla. Translakiuudistusta ajava kampanja onkin saanut nimekseen ”Kuuluu kaikille” ja nimensä mukaisesti tarkoittaa ihmisoikeuksien koskemista kaikkia kohtaan, perustuen näet yksilön itsemääräämisoikeuteen. Lisäksi translain uudistukseen toivotaan muutosta ikärajaan, joka halutaan poistaa, sillä nykyiseksi ikärajaksi asetettu 18 vuoden ikäraja on muutosta ajavien mukaan ikäsyrjivä ja nuoria ja heidän käsitystään omasta itsestään törkeästi aliarvioiva. Translain uudistus tarkoittaisi käytännössä kokonaisvaltaista uudistusta, joka mahdollistaisi transihmisille, myös -nuorille oikeuden itsemääräämisoikeuteen, perheeseen ja yksityisyyteen.